Clicker training 1

Geluid en beloning

Dit filmpje hieronder laat zien hoe je de hond leert een associatie te leggen tussen het geluid van de clicker en de beloning die daar op volgt.Het filmpje